Bild på maskin

LIDmaskin - Stånghantering inom verkstadsindustrin

LIDmaskin, vilket från och med 21 November 2014 är en bifirma till DMA Lidköping AB, utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter för stånghantering. Våra standardmagasin är avsedda för CNC-svarvar till de förekommande fabrikaten  marknadenLidmaskins stångmagasin är som standard försett med ett bunthanteringssystem, för 1 tons buntvikt, vilket enkelt fylls  med nytt stångmaterial via vagn, kasett eller travers. LIDmaskins magasinsutrustning använder ingen olja för stångcentrering och är sätt ett mycket miljö och operatörsvänligt magasin. Lidmaskin tillhandahåller också påbyggnadsmagasin med bunthanteringssystem till olika magasinsfabrikat för NC-svarvar samt även magasin med manuell påfyllning av stångmaterial.  Företaget för även stångmagasin med bunthantering eller påbyggnadsmagasin till olika Rundbordsautomater eller KapsågarDessa produkter säljs antingen direkt till slutkund av LIDmaskin eller via återförsäljare
Behov av speciallösningar?
Lidmaskin konstruerar och utvecklar för övrigt olika typer av specialmagasin & hanteringslösningar för stångmaterial tveka inte att kontakta oss om behov av detta finnes hos er.
Företaget har även tidigare konstruerat och tagit fram diverse specialmaskinslösningar t.ex. polermaskiner, svetsrobot m.m. För denna typ av speciallösningar, se moderbolaget DMA Lidköping AB

 
Dagens namn


Paulina, Paula
Entos