Nyhetsarkiv

Mars 2013. LIDmaskin levererar ett magasin till slutkund i Danmark vars rörelser uteslutande sker via elektriska motorer för att spara energi. Magasinen får tilläggsbeteckningen e.

Dec. 2011. DMA Lidköping AB förvärvar resterande 20% av aktierna och är därmed 100% ägare av LIDmaskin AB.

Ny hemsida

2011-04-04

Vi har idag lanserat vår nya hemsida...

Entos