Jan Widarsson

Erfarenhet

2000 – 2004 LPI Engineering AB Lidköping

Projektledare / konstruktör

- Projektledare för specialmaskinsprojekt mot allmän industri och förpackningsindustrin.

- Arbetet omfattar konceptframtagning, offert, projektledning/konstruktion, montageledning och utprovning. Kontaktman mot kund.

- Konstruktion av specialmaskiner i ProEngineer.


1986 – 2000 PM-Luft AB Kvänum

Projektledare / konstruktör

- Arbete på utvecklingsavdelningen med konstruktioner i framförallt plåt.

- CAD-system SolidEdge.

- Projektledare för diverse projekt inom ventilation och kyla.


Utbildning

(1982 – 1986) 4-årig Teknisk Utbildning - Lidköping


Annan utbildning

Kurs ”Kommunicera och framträda som projektledare” - Wenell

Kurs ”Offert-order-avtal” - Teknikföretagen

Kurs ”Grundkurs CE-märkning” - JLC

Kurs ”Kyl- och värmepumpsteknik” - SIFU

Kurs ”Mät- och injusteringsteknik” - SIFU

Kurs ”Att leda projekt” - SIFU

Kurs ”Informationsbehandling/ADB” - Högskolan Skövde

Diverse kurser i 3-D CAD-program


Språkkunskaper

Engelska, flytande i tal och skrift.

Tyska, dock ej flytande.

Entos